Erfstellingen en legaten onder tijdsbepaling of voorwaarde (2007.09.2836)


In algemene zin worden de rechtsfiguren tijdsbepaling en voorwaarde behandeld in de boeken 3 en 6 van het BW. In beginsel kunnen de rechtsgevolgen van alle rechtshandelingen aan een tijdsbepaling of voorwaarde worden gebonden. Door een voorwaarde worden de rechtsgevolgen afhankelijk gemaakt van een toekomstige onzekere gebeurtenis. Bij een tijdsbepaling wordt het rechtsgevolg slechts uitgesteld tot een bepaald tijdstip, waarvan met zekerheid kan worden gesteld dat het zal komen. De vervulling van een voorwaarde heeft geen terugwerkende kracht (art. 3:38 lid 2 BW).

Sinds 1992…

Verder lezen