Erkenning bij de notaris (1996.31.2302)


Vat vermeldt twee notariële erkenningsakten, die aan de ambtenaar van de Burgerlijke Stand te Rotterdam zijn toegestuurd voor het toevoegen van latere vermeldingen aan de geboorteakten van de erkende kinderen. De ene akte betrof een erkenning door een gehuwde man en de andere akte de erkenning van een wettig kind. Naar aanleiding van een brief mede over deze gevallen heeft de Koninklijke Notariële Broederschap aan haar leden bericht dat uiteraard voorkomen dient te worden dat een erkenningsakte wordt opgemaakt die elk rechtsgevolg ontbeert. De bij de erkenning betrokken partijen vertrouwen er…

Verder lezen