Erkenning eigendom onder opschortende voorwaarde


Volgens de Hoge Raad is het mogelijk om als voorwaardelijk eigenaar, in dit geval van een levering onder eigendomsvoorbehoud, een geldig pandrecht te vestigen op de geleverde zaak. Wanneer na het faillissement van de koper het nog openstaand bedrag wordt betaald aan de verkoper, wordt de koper onvoorwaardelijk eigenaar en heeft de bank een geldig pandrecht op de zaak verkregen. Hierdoor valt de zaak niet in de failliete boedel.

Twee visies
In deze zaak draait het om de vraag hoe om te gaan met een goed dat onder eigendomsvoorbehoud…

Verder lezen
Terug naar overzicht