Erkenning homohuwelijk op de Nederlandse Antillen en Aruba (2005.43.2165)


Het Gerecht in eerste aanleg (GEA) oordeelde de omzetting van het geregistreerd partnerschap in een huwelijk tussen personen van gelijk geslacht vatbaar voor erkenning in Aruba. Dit werd door het Hof van Justitie van de Nederlandse Antillen bevestigd op 23 augustus 2005, maar van een belangrijke beperking voorzien die gebaseerd is op een wetstechnische kwestie. Het echtpaar vroeg o.a. om een declaratoir volgens art. 1:26 BW Aruba. Dit declaratoir wordt in beide instanties verstrekt, maar leidt er volgens het Hof in tegenstelling…

Verder lezen