Estate planning in de 21e eeuw; enige technische aspecten (1998.43.3963)


De auteurs behandelen enkele aspecten van de gevolgen van het nieuwe versterferfrecht in combinatie met de belastingplannen van het nieuwe Paarse kabinet. Voorgesteld wordt om een inkomstenbelasting in te voeren volgens het boxensysteem.

In box 1 zitten de bronnen winst uit onderneming, inkomsten uit arbeid en inkomsten uit de eigen woning. Het schijventarief dat hiervoor geldt zal lopen van 32% tot 52%.

Box 2 geldt voor winst uit aanmerkelijk belang. De bedoeling is dat heffing hierover plaatsvindt tegen 30%. In combinatie met de vennootschapsbelasting komt dit neer…

Verder lezen