Estate planning in het algemeen: overdracht van vermogen bij leven (1999.46.3442)


De auteur bespreekt de manieren waarop ouders hun vermogen kunnen overdragen aan hun kinderen. Dit in verband met besparing van successierecht. De auteur gaat in het kort in op de vrijstellingen in de Successiewet; het begrip formele en materiële schenking en de giften van hand tot hand; de vereiste toestemming van de echtgenoot ex art. 1:88 BW bij ongebruikelijke bovenmatige giften; de renteloze of laagrentende lening; de schuldigerkenning uit vrijgevigheid, de levensverzekering; de schenking vrij van recht en de overdracht van de eigen woning. Voor de notaris bevat dit artikel geen nieuws.

C.J.M. Martens

Notarisklerk 1999 nr 1380 blz. 221

Verder lezen