Estateplanning, oftewel ‘regeren is vooruitzien’ (deel II) (2004.12.2060)


In dit tweede deel wordt ingegaan op de maatregelen die ná overlijden werken. De verschillende estate planningstestamenten komen globaal aan bod.

Indien een erflater komt te overlijden met achterlating van een echtgenoot (dan wel geregistreerde partner, art. 4:8 BW) en een of meer kinderen als erfgenaam, is de wettelijke verdeling van toepassing (art. 4:13 e.v. BW).

Dit neemt niet weg dat in testamenten - onder handhaving van de wettelijke verdeling - uiterste wilsbeschikkingen met betrekking tot de wettelijke…

Verder lezen