Etikettering sterk ingeperkt?


Samenvatting

VNLTO is een belangenvereniging van de agrarische sector. Haar leden, dat wil zeggen ondernemers uit die sector, betalen contributies, die grotendeels worden uitgegeven voor de behartiging van hun algemene belangen. Daarnaast verricht VNLTO tegen vergoeding enkele individuele diensten ten voordele van haar leden. Zij biedt deze diensten ook aan derden aan. De met deze commerciële activiteiten behaalde overschotten worden aangewend voor de behartiging van de algemene belangen van genoemde leden. In 2000 heeft VNLTO goederen en diensten verworven die zij heeft gebruikt zowel voor aan btw onderworpen activiteiten als voor andere activiteiten, die geen verband houden met de eerste. VNLTO heeft verzocht om volledige aftrek van de btw die aan voorbelasting was betaald voor die goederen en diensten, daaronder die welke betrekking hadden op haar activiteiten op het gebied van de algemene belangenbehartiging voor haar leden. Voor 2000 heeft VNLTO de aan de belaste prestaties toerekenbare voorbelasting in aftrek gebracht. Een deel van de voorbelasting die verband houdt met de werkzaamheden bestaande uit algemene belangenbehartiging voor de leden van VNLTO is in aftrek gebracht. Het op 14 mei 2001 heeft VNLTO in verband met deze werkzaamheden gedane verzoek om teruggaaf dat overeenstemt met 79% van alle door VNLTO verworven goederen en diensten is afgewezen door de inspecteur. Daarna is VNLTO een naheffingsaanslag opgelegd. Toerekening van voorbelasting aan haar activiteiten op het gebied van de algemene belangenbehartiging voor de leden heeft plaatsgevonden naar de verhouding waarin die activiteiten hadden geleid tot inkomsten voor VNLTO. Dit heeft geresulteerd in een aftrek ter hoogte van 49% van alle door VNLTO verworven goederen en diensten. Op de vragen die zijn opgekomen in de daarop volgende gerechtelijke procedure verklaart…

Verder lezen
Terug naar overzicht