Eumedion wil meer helderheid over rol AVA bij verhogen bonusplafond banken en verzekeraars


De Europese Bankenautoriteit (EBA) moet klip en klaar aangeven dat de aandeelhoudersvergadering (AVA) van uiteindelijk de holdingmaatschappij de bevoegdheid heeft om toestemming te geven tot het verhogen van de bonusplafond voor sommige medewerkers van banken en verzekeraars tot 200% van hun vaste salaris. Dat schrijft Eumedion in haar vandaag verzonden reactie op EBA-conceptrichtlijnen voor een verantwoord beloningsbeleid bij financiële instellingen.

Volgens de nieuwe richtlijn kapitaalvereisten (CRD IV) dient de AVA goedkeuring te verlenen aan een voorstel om het bonusplafond voor medewerkers van een financiële instelling te verhogen van 100% naar 200% van het vaste salaris. Eumedion schrijft de EBA dat een aantal Nederlandse beursgenoteerde financiële instellingen de opvatting is toegedaan dat de AVA van de dochtermaatschappij waarbij de betreffende medewerkers in dienst zijn hiervoor goedkeuring moet geven – zijnde de moedermaatschappij – en niet de externe aandeelhouders van de moedermaatschappij. Volgens Eumedion is deze interpretatie niet in lijn met de ‘geest’ van CRD IV; goedkeuring zou bij een dergelijke interpretatie immers een formaliteit zijn. Eumedion vraagt de EBA in de definitieve richtlijnen duidelijk aan te geven dat uiteindelijk de externe aandeelhouders van de moedermaatschappij beslissingsbevoegd zijn.

Bron: Eumedion 1 juni 2015

Verder lezen
Terug naar overzicht