Europees Hof geeft geen definitie van het begrip 'bouwrijp gemaakte terreinen’


Verwijzing

(FBN 1996, 35)

U weet dat het Hof Leeuwarden in 1993 uitleg heeft gevraagd aan het Hof van Justitie EG omtrent het begrip 'bouwrijp gemaakte terreinen’ in de Zesde BTW-richtlijn.

Waar ging het ook al weer over?

Een gemeente levert een aantal, in een bestemmingsplan gelegen, bouwkavels. Van de geleverde kavels is er één ten tijde van de levering in het geheel niet bewerkt. De overige kavels zijn in meer of mindere mate bewerkt. Wel is de uitvoering van het…

Verder lezen