Europees Parlement: voedingsprofielen schrappen uit Claimsverordening


Het Europees Parlement (EP) ziet serieuze en aanhoudende problemen bij de implementatie van Europese voedingsprofielen en wil daarom deze verplichting schrappen uit Verordening (EG) 1924/2006 (de Claimsverordening).

Dit valt op te maken uit overweging 47 uit de zogenaamde REFIT resolutie (Regulatory Fitness and Performance Programme) dat moet zorgen voor betere, eenvoudiger wetgeving en vermindering van administratieve lasten en regeldruk. Het EP geeft in zijn overweging aan dat voedingsprofielen overbodig zijn geworden omdat als gevolg van de verplichtingen van Verordening (EU) 1169/2011 (de Voedselinformatieverordening) al betrouwbare informatie over de hoeveelheid vet, suiker en zout in voeding wordt gegeven.
 

Ontwerpresolutie van het Europees Parlement van 12 april 2016 (REFIT)

Noot van de redactie:

De gedachte achter de voedingsprofielen was om voedingsmiddelen te rangschikken op basis van hun samenstelling en (effect op de) gezondheid. Als resultaat hiervan zijn in diverse lidstaten zogenaamde ‘stoplichtsystemen’ ontwikkeld, waarmee wordt gewerkt of geëxperimenteerd. Veel consumentenorganisaties pleiten juist voor een snelle invoering van een (Europees) systeem van voedingsprofielen op basis van stoplichtkleuren.

 

Verder lezen
Terug naar overzicht