Eurowetgeving voor NV’s en BV’s (2000.46.2404)


De wetgeving inzake wijziging van de nominale waarde van aandelen in een eurobedrag wordt aan de hand van een praktijkcasus behandeld. Achtereenvolgens worden besproken de gevolgen van het ongewijzigd laten van de statuten met betrekking tot de nominale waarde van de aandelen, de faciliteiten die de wet biedt voor een vereenvoudigde statutenwijziging en de daarvoor geldende regels, de aandachtspunten bij kapitaalvermindering en kapitaalverhoging, de niet gefacilieerde procedure, de uitstoting van aandeelhouders en de conversie van ingekochte aandelen.

M. van Olffen

WPNR 2000/6420 blz. 713

Verder lezen