Evaluatie leert dat bedenktijd voor huizenkopers weinig oplevert


In 2003 is een driedaagse bedenktijd ingevoegd bij de koop van een woning. Evaluatie op het verzoek van het Ministerie van Justitie door de Universiteit Utrecht heeft geleerd dat deze bedenktijd niet de beoogde bescherming heeft geboden. Volgens het onderzoek is de termijn te kort om daadwerkelijk deskundige bijstand in te roepen. Tevens blijkt uit het onderzoek dat de bescherming tegen overhaaste aankoopbeslissingen die de regeling beoogt te bieden, minder door de bedenktijd zelf wordt geboden. Volgens het onderzoek wachten kopers vooral met het ondertekenen van de koopovereenkomst omdat – gezien het vereiste van een schriftelijke koopovereenkomst bij woningen – zolang zij de koopovereenkomst niet hebben ondertekend, ze niet gebonden zijn.

De onderzoekers concluderen dat de bedenktijd geen problemen oplevert maar ook geen voordelen. De onderzoekers vinden dat er betere alternatieven bestaan om een kopen te beschermen. Met name de verplichte tussenkomst van een notaris vinden zij een goed alternatief. Zij oordelen dat door notariële bijstand, partijen, ook de verkopers, geïnformeerd worden over de juridische gevolgen van het aangaan van de koopovereenkomst en door extra eisen te stellen aan de inhoud van de koopovereenkomst kunnen onduidelijkheden worden voorkomen. Tevens oordeelden de onderzoekers dat de 5%-regeling die kopers van nieuwbouwwoningen moet beschermen bij bouwgebreken nog niet goed werkt en niet optimaal is.

Persbericht MvJ 15-02-2010

Verder lezen
Terug naar overzicht