Evaluatie uitvoering inkomensafhankelijke huurverhoging 2014


Minister voor Wonen en de staatssecretaris van Financiën hebben de uitvoering van de inkomensafhankelijke huurverhoging per 1 juli 2014 positief geëvalueerd. Zie: TK 2014-2015, 27 926-243. De evaluatie is uitgevoerd in samenspraak met de Nederlandse Woonbond, Aedes, IVBN en Vastgoed Belang. De in 2013 opgedane ervaringen en de verbeteracties hebben geleid tot een beter eindresultaat bij de verstrekking van inkomensindicaties en het uitbrengen van de huurverhogingsvoorstellen. Gemeenten leverden WOZ-bestanden met minder ontbrekende of foutieve RSIN’s (Rechtspersonen en Samenwerkingsverbanden…

Verder lezen
Terug naar overzicht