Excessieve vertrekvergoeding: niet strijdig met EVRM

Volgens Hof Arnhem-Leeuwarden is de pseudo-eindheffing excessieve vertrekvergoeding niet in strijd met het EVRM. Ten aanzien van het vergelijkingsloon oordeelt het hof dat de 30%-vergoeding daarbij moet worden meegenomen, zodat de pseudo-eindheffing lager uitvalt.

Achtergrond

De dienstbetrekking van twee bestuursleden van een naamloze vennootschap die aan het hoofd van een internationaal concern staat, eindigt. Het ene bestuurslid heeft de Franse nationaliteit. Hij werkt van 2004 tot in 2011 voor de nv. Op het loon van dit bestuurslid is de 30%-regeling van toepassing. …

Verder lezen
Terug naar overzicht