Executeur moet bij afwezigheid maatregelen treffen als aanslag is te verwachten


Op 12 juli 2001 krijgen vier erfgenamen een successieaanslag opgelegd, ieder naar een verkrijging van maximaal ƒ 4.000. Het aanslagbiljet is verstuurd naar de executeur (E) die tevens de successieaangifte had ingediend. Echter, op dat moment verblijft E in het buitenland. Na zijn terugkeer in Nederland op 1 december 2001, maakt E namens de erfgenamen direct bezwaar tegen de aanslag. De inspecteur verklaart het bezwaar niet-ontvankelijk, omdat het bezwaarschrift buiten de termijn van zes weken is ingediend (artikel 6:…

Verder lezen