Executiegeschil: gemeente loopt geen restitutierisico


Gedaagden hebben een geschil met de gemeente Assen. Gedaagden hebben in het incident gevorderd dat de gemeente zal worden veroordeeld tot betaling van een voorschot (op de in de hoofdzaak gevorderde som) van € 2.000.000,-, tegen hypothecaire zekerheidstelling.
Aan die vordering leggen gedaagden het volgende ten grondslag. Gedaagden beschikken niet meer over voldoende financiële ruimte om op de huidige, onrendabele locatie nog een langdurige procedure te kunnen overleven. Het is voor gedaagden dan ook van levensbelang dat zij op zeer korte termijn financiële…

Verder lezen
Terug naar overzicht