Executoriaal beslag op paarden opgeheven. Deurwaarderskantoor ten onrechte gedagvaard?


Eiser vordert opheffing van executoriale beslagen die zijn gelegd op verschillende paarden. Eiser grondt zijn vorderingen op eigendom. Op grond van artikel 5:2 BW eist hij de paarden op en vordert hij afgifte daarvan.

De deurwaarder stelt zich op het standpunt dat eiser de verkeerde partij heeft gedagvaard, aangezien hij de gerechtsdeurwaarder die belast is met de executie in rechte had moeten betrekken en niet het deurwaarderskantoor.

De voorzieningenrechter verwerpt het verweer van de deurwaarder dat ten onrechte het deurwaarderskantoor is gedagvaard. Onweersproken is dat het deurwaarderskantoor…

Verder lezen
Terug naar overzicht