Extra melkquotum en pacht (1999.37.2323)


Bespreking van een uitspraak van het Pachthof te Arnhem waarin de vraag aan de orde was of de verpachter bij het einde van de pacht aanspraak had op een gedeelte van het melkquotum van de pachter ingeval de sedert 1967 bestaande mondelinge pachtovereenkomst eind 1984 wordt vervangen door een schriftelijk pachtcontract. Het melkquotum was de pachter bij de invoering van de superheffing in april 1984 toegekend, terwijl hij eind 1984 een aanvullend quotum ontving in verband met gedane investeringen.

Het Hof oordeelt dat door de vervanging van de pachtovereenkomst de samenhang tussen…

Verder lezen