Faciliteiten schenkings- en successierecht over ondernemingsvermogen (1999.05.3044)


Als een onderneming wordt geschonken of vererft, kan de continuïteit in gevaar komen omdat schenkings- of successierecht is verschuldigd. Daarom is er een voorziening opgenomen in de artt. 25 lid 9 en 26 lid 3 Inv. op grond waarvan uitstel van betaling respectievelijk (gedeeltelijke) kwijtschelding van deze rechten kan worden verleend. In FBN 1998, nr 10 zijn deze regelingen besproken.

Volgens Jansen vormen de twee faciliteiten een belangrijk instrument voor estate planners. Immers, naast de kwijtschelding van 25% van de waarde van…

Verder lezen