Faillissement (2006.37.2695)


Bespreking van het arrest van de Hoge Raad van 16 september 2005, AA 2006/10, m.nt. S.C.J.J. Kortmann en N.S.G.J. Vermunt (De Bont/ Bannenberg q.q.).

In het arrest Peeters q.q./Gatzen (HR 14 januari 1983, NJ 1983, 597, m.nt. BW) heeft de Hoge Raad voor de eerste keer uitgemaakt dat een curator onder omstandigheden bevoegd is om ten behoeve…

Verder lezen