Faillissementspauliana: tijdstip waarop benadeling van schuldeisers aanwezig moet zijn (2001.51.2373)


Bespreking van het arrest van de Hoge Raad van 19 oktober 2001, RvdW 2001, 159; Notafax 2001, nr 228. Op grond van art. 42 Fw kan de curator de door de schuldenaar voor het faillissement verrichte rechtshandelingen die de schuldeisers in hun verhaalsmogelijkheden hebben benadeeld, vernietigen wanneer hij bewijst dat de rechtshandeling heeft geleid tot benadeling van schuldeisers en dat de schuldenaar bij het verrichten van de rechtshandelingen wist of behoorde te weten dat die handeling zou leiden tot benadeling. Onder omstandigheden moet deze wetenschap ook aanwezig…

Verder lezen