Falende klachten strafmotivering


De Hoge Raad verwerpt bij arrest van 23 mei 2017 een cassatieberoep over het betrekken van andere strafbare feiten bij de strafoplegging en een verbazingwekkende straf.

Hof Den Bosch
Het hof heeft de verdachte veroordeeld wegens twee mishandelingen (artikel 300 Sr). Het hof heeft de verdachte hiervoor een gevangenisstraf opgelegd van zeven maanden, waarvan twee maanden voorwaardelijk, met een proeftijd van drie jaar en als bijzondere voorwaarde een contactverbod. De opgelegde straf heeft het hof onder meer als volgt gemotiveerd. De verdachte heeft zich intensief bemoeid met de…

Verder lezen
Terug naar overzicht