Fatale gevolgen als beroepschrift bij verkeerde instantie wordt ingediend (1997.52.3566)


Vóór het verstrijken van de beroepstermijn zendt belanghebbende een beroepschrift naar de inspecteur. Na het verstrijken van deze termijn wordt het beroepschrift door de inspecteur naar het Hof gezonden.

Het Hof oordeelt dat het beroepschrift te laat is ingediend. De termijnoverschrijding is niet verschoonbaar. Er kan niet worden gezegd dat de onbevoegdheid van de inspecteur onduidelijk kon zijn voor de indiener van het beroepschrift.

Hof Den Haag; 25 juni 1997; V-N 1997, blz. 4706

Verder lezen