Fax nog nodig in digitale procedures


In digitale civiele procedures blijkt nog steeds plaats voor de fax te zijn. Partijen die procederen bij de eKantonrechter, die online geschillen behandelt tussen burgers en/of bedrijven over wonen, werken en winkelen, kunnen op dit moment slechts zes verhinderdata doorgeven in het systeem. De oplossing als er meer verhinderdata zijn: het indienen van het verzoekschrift uitstellen of meer dagen doorfaxen.

De eKantonrechter behandelt eenvoudige geschillen, waarbij partijen samen moeten beslissen dat ze de zaak willen voorleggen aan de eKantonrechter en afzien van hoger beroep. …

Verder lezen
Terug naar overzicht