Federatie ruimtelijke kwaliteit waarschuwt voor gevolgen Wet Kwaliteitsborging voor het bouwen voor monumenten


Vier organisaties op het gebied van monumentenzorg waarschuwen in de brief van 28 september aan minister Blok van Wonen en Rijksdienst voor de risico's die de nieuwe Wet Kwaliteitsborging voor het bouwen heeft voor verbouwingen in en aan monumenten. De organisaties vertegenwoordigen lokale ambtenaren, provinciale steunpunten, erfgoed - adviescommissies en monumenteneigenaren en -verenigingen.

Het wetsvoorstel ‘Wet kwaliteitsborging voor het bouwen’ (KST 34453, 2) is momenteel in behandeling bij de Tweede Kamer. Dit voorstel beoogt het gemeentelijke toezicht op uitvoering van de bouwtechnische eisen over te dragen aan de aannemers en hun kwaliteitsborgers.

De opstellers benadrukken in de brief dat de risico's voor monumenten door falende private kwaliteitsborging  voor het publieke belang van het cultureel erfgoed funest zijn. Zij wijzen op de gebreken die bij de pilots met het wetsvoorstel aan het licht zijn gekomen.

De organisaties pleiten ervoor om het stelsel te beginnen met gebouwen die niet zoveel risico's hebben. Monumenten zouden in een later stadium, als de kinderziektes zijn opgelost en er een goed alternatief is ontwikkeld, specifiek voor de monumenten, alsnog kunnen worden ingevoerd, samen met de grote gebouwen die vanwege de veiligheid nu ook nog niet onder het stelsel worden gebracht.

Bron: Federatie Ruimtelijke Kwaliteit, 28 september 2016

Verder lezen
Terug naar overzicht