Feitelijke verdeling met instemming is niet zonder meer een verdeling ex art. 3: 182 BW (2013.25.2009)


Een man en vrouw zijn in wettelijke gemeenschap van goederen gehuwd geweest. De rechtbank heeft na echtscheiding de verdeling van de ontbonden huwelijksgoederengemeenschap vastgesteld en bepaald dat de man aan de vrouw een bedrag wegens overbedeling dient te voldoen. Als peildatum voor de waardebepaling van de boedelbestanddelen aanvaardde de rechtbank de inschrijvingsdatum van de echtscheidingsbeschikking. De rechtbank heeft vastgesteld dat tussen partijen overeenstemming bestaat over de toedeling van verschillende bestanddelen alsmede dat partijen het erover eens zijn dat voor zowel de omvang als de waardebepaling van dezelfde peildatum moest worden uitgegaan. …

Verder lezen
Terug naar overzicht