Fictief aanmerkelijk belang eindigt niet alleen door overlijden


Verwijzing

(FBN 1994, 92)

Indien een aandeelhouder bij voorbeeld door verkoop van een aantal aandelen of door de plaatsing van nieuwe aandelen bij een mede-aandeelhouder buiten de aanmerkelijk-belangpositie geraakt, wordt hij gedurende vijf jaar daarna toch aangemerkt als aanmerkelijk-belanghouder. Dit belang wordt wel 'aflopend belang’ genoemd.

Indien een aandeelhouder als gevolg van een gefacilieerde aandelenfusie op de voet van artikel 14b juncto artikel 40 Wet IB zijn aanmerkelijk-belangpositie kwijtraakt, wordt hij aangemerkt als fictief aanmerkelijk-belanghouder.

Verder lezen