Fictieve rente telt mee voor BTW-vooraftrek gemeenten bij bestemmingsplannen (1995.3378)


De aftrek van BTW-voorbelasting door een gemeente in verband met het bouwrijp maken van grond is gerelateerd aan de mate waarin de kosten worden doorberekend bij de gronduitgifte. De gemeente dient die kosten te verhogen met een rentepost berekend over de interne bijdragen: bijdragen ontvangen ten laste van de Algemene Dienst en afboekingen ten laste van de algemene reserve van het grondbedrijf.

HR; 6 september 1995; FutD 1995/1766

Verder lezen