Fierensmarge Wet WOZ niet toegestaan


Wet WOZ

De Hoge Raad heeft op 22 oktober 2010 een arrest gewezen betreffende art. 26a Wet WOZ. In dat artikel is kortweg bepaald dat een WOZ-waarde wordt verondersteld juist te zijn, indien de werkelijke waarde niet meer dan een bepaald percentage afwijkt van die WOZ-waarde (de zogenoemde Fierensmarge). Volgens de Hoge Raad dient dit artikel buiten toepassing te worden gelaten omdat het in strijd is met art. 1 van het Eerste Protocol bij het Europees Verdrag tot Bescherming van de Rechten van de Mens. Een onjuist vastgestelde WOZ-waarde moet vanaf nu altijd leiden tot aanpassingen van beschikkingen en/of aanslagen.

[HR 22 oktober 2010, nr. 08/02324, LJN BL1943, NTFR 2010/2458]

Verder lezen
Terug naar overzicht