Finale kwijting in vaststellingsovereenkomst: vordering tot uitbetaling verlofuren afgewezen


De arbeidsovereenkomst tussen werknemer en Telecom Jordaan is met ingang van 1 december 2013 met wederzijds goedvinden beëindigd. De kantonrechter oordeelt dat de door partijen aangegane vaststellingsovereenkomst dient te worden uitgelegd aan de hand van de zogenaamde Haviltex-maatstaf. Telecom Jordaan mocht er gerechtvaardigd op vertrouwen dat werknemer zijn aanspraken op uitbetaling van het verlofsaldo had laten varen. Indien hij zijn aanspraken op uitbetaling had willen handhaven, had het op zijn weg gelegen dit expliciet aan de orde te stellen. Dat partijen in de vaststellingsovereenkomst geen expliciete regeling met…

Verder lezen
Terug naar overzicht