Inkomstenbelasting

Inkomstenbelasting: een introductie

Inkomstenbelasting is de belasting die wordt geheven van personen. Het belastingtijdvak is gelijk aan een kalenderjaar. Wat wordt belast is ieders ‘verzamelinkomen’ van het afgelopen jaar.

Inkomstenbelasting wordt geheven via het bekende boxensysteem. Er zijn drie boxen voor drie typen inkomen. Het inkomen over deze boxen gezamenlijk is het verzamelinkomen. De boxen bevatten de volgende typen inkomen:

 • Box 1: inkomen uit werk en woning, bestaat uit inkomsten uit onderneming, uit (vroegere) dienstbetrekking, resultaat uit overige werkzaamheden, periodieke uitkeringen en eigen woning, verminderd met bepaalde aftrekposten.
 • Box 2: inkomen uit aanmerkelijk belang, d.w.z. inkomen voortvloeiende uit het bezit van een aandelenpakket van een minimale omvang van 5% van het totaal aantal aandelen in een vennootschap (of coöperatie). Iemand die onderneemt via een eigen BV, een zogenaamde directeur grootaandeelhouder (DGA), heeft hiermee te maken.
 • Box 3: Inkomen uit sparen en beleggen. Belasting moet worden betaald over een fictief rendement over de waarde van iemands bezittingen minus schulden, voor zover hoger dan het heffingvrij vermogen.

Wet- en regelgeving omtrent inkomstenbelasting

Een greep uit de bekende begrippen omtrent de inkomstenbelasting:

 • fiscaal partnerschap (algemeen);
 • inkomsten uit dienstbetrekking (box 1);
 • ondernemerschap (box 1);
 • de eigen woning (box 1);
 • de auto van de zaak (box 1);
 • overige werkzaamheid (box 1);
 • aanmerkelijk belang (box 2);
 • vermogensrendementsheffing (box 3).

De inkomstenbelasting kent omvangrijke jurisprudentie met een lange geschiedenis.

Actueel zijn de Wet DBA (Wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties) en ontwikkelingen ten aanzien van de auto van de zaak en ten aanzien van het afgezonderd particulier vermogen.

Belangrijke wet- en regelgeving of jurisprudentie omtrent inkomstenbelasting

De inkomstenbelasting is geregeld in de Wet inkomstenbelasting 2001 (Wet IB 2001), opvolger van de Wet op de inkomstenbelasting 1964. Nadere regelgeving is met name te vinden in:

 • de Uitvoeringsregeling inkomstenbelasting;
 • het Uitvoeringsbesluit inkomstenbelasting;
 • het Besluit RDA (Research and Development Aftrek);
 • de Regeling RDA;
 • de Uitvoeringsregeling inkomstenbelasting 2001;
 • de Uitvoeringsregeling willekeurige afschrijving 2001.

Wat biedt Sdu u op het gebied van inkomstenbelasting?

We tonen u graag een selectie van de vakinformatie op het gebied van de inkomstenbelasting. Op deze pagina vindt u actuele content die we samen met experts uit de rechtspraktijk creëren.

Inkomstenbelasting in de webshop

Naar de webshop

Toegang tot al onze juridische informatie?

  • Neem een dag- of weekabonnement op onze online databank OpMaat
  • Krijg direct toegang tot al onze bronnen en vindt het antwoord op uw zoekvraag
Meer informatie