Milieubelasting

Milieubelasting: een introductie

De milieubelastingen staan beschreven in de Wet belastingen op milieugrondslag (Wbm). Dit rechtsgebied raakt het fiscale recht en het milieurecht. Niet alleen bedrijven maar ook huishoudens worden belast, denk bijvoorbeeld aan de afvalstoffenbelasting en belasting op leidingwater.

Belangrijke thema’s in het milieubelasting

Op grond van de Wbm worden de volgende belastingen geheven: 

  • Belasting op leidingwater
  • Afvalstoffenbelasting
  • Kolenbelasting
  • Energiebelasting: aardgas en elektriciteit.

Belastingen die op grond van de Wbm worden geheven zijn zogenoemde groene belastingen. Dit zijn belastingen die het afremmen van milieubelastende activiteiten beogen via een verhoging van de prijs. De opbrengst van deze heffingen niet speciaal gebruikt voor de financiering van milieumaatregelen gebruikt, maar gaat naar de algemene middelen.

Wat biedt Sdu op het gebied van milieubelasting?

We tonen u graag een selectie van de vakinformatie op het gebied van het milieubelasting. Op deze pagina vindt u actuele content die we samen met experts uit de rechtspraktijk creëren.
 
In het uitgebreide naslagwerk Tekst en toelichting Wet belastingen op milieugrondslag wordt de volledige tekst van de Wet belastingen op milieugrondslag artikelsgewijs toegelicht en becommentarieerd. Daarnaast zijn ook de teksten van de uitvoeringsbepalingen met toelichting opgenomen.

Milieubelasting in de webshop

Naar de webshop

Toegang tot al onze juridische informatie?

    • Neem een dag- of weekabonnement op onze online databank OpMaat
    • Krijg direct toegang tot al onze bronnen en vindt het antwoord op uw zoekvraag
Meer informatie