Fiscale aspecten en aandachtspunten bij bedrijfsopvolging (2009.01.3002)


In deze bijdrage beschrijven de auteurs enkele fiscale aspecten en aandachtspunten bij bedrijfsopvolging. In brede zin wordt aangegeven waaraan moet worden gedacht bij de verdeling van een huwelijksgemeenschap en nalatenschap om nadelige gevolgen voor de inkomstenbelasting te voorkomen en tevens gebruik te kunnen maken van de gunstige bedrijfsopvolgingsregeling in de Successiewet. Hierbij komen ook de knelpunten aan het licht, waarmee rekening kan worden gehouden bij de modernisering van de Successiewet en aanverwante regelingen in de inkomstenbelasting.
De auteurs gaan allereerst in op enkele situaties van verdeling van een huwelijksgemeenschap en de…

Verder lezen