Fiscale aspecten van de beroeps-BV (1995.3443)


In het julinummer van TVVS heeft Slagter de civielrechtelijke kant van het werken met een beroeps-BV belicht, in het bijzonder ten aanzien van de beroepsaansprakelijkheid (ND 95.2318). Zwemmer zet de fiscale aspecten van de beroeps-BV op een rij.

J.W. Zwemmer

TVVS 1995 nr 10 blz. 271

Verder lezen