Fiscale aspecten van de zetelverplaatsing van Nederlandse stichtingen (1996.32.3284)


Van Houte gaat in op enkele fiscale aspecten van de zetelverplaatsing van Nederlandse stichtingen (en verenigingen).

Een Nederlandse stichting dient haar statutaire zetel in Nederland te hebben (art. 2:286 lid 4 onderdeel b BW). In aansluiting hierop wordt een Nederlandse stichting voor de vennootschapsbelasting steeds geacht in Nederland te zijn gevestigd (art. 2 lid 4 Wet Vpb). Zij is belastingplichtig indien en voor zover zij een onderneming drijft dan wel in concurrentie treedt met lichamen die wel onder de Vpb vallen (art. 2…

Verder lezen