Fiscale aspecten van een making onder voorwaarde, het fideï-commis (2002.11.2069)


Bij de verkrijging van een fideï-commissaire making door de bezwaarde worden de goederen met successierecht of schenkingsrecht belast zonder rekening te houden met het feit dat de goederen na vervulling van de voorwaarde door de verwachter worden verkregen. Hetgeen later op de verwachter overgaat, wordt wederom volledig in de heffing betrokken.

Bij invoering van het nieuwe erfrecht wordt de Successiewet aangepast aan de nieuwe terminologie doch de strekking blijft gelijk. Hoewel zowel de bezwaarde als de verwachter over de gehele verkrijging successierecht is verschuldigd en de voorwaardelijke making daarmee…

Verder lezen