Fiscale aspecten van het nieuwe erfrecht (2002.49.3274)


Op 1 januari 2003 wordt het nieuwe erfrecht ingevoerd. De auteur behandelt de gevolgen voor het successierecht, de inkomsten- en overdrachtsbelasting. Hoeveel successierecht de kinderen zijn verschuldigd over hun vordering die ontstaat bij de wettelijke verdeling, is ondermeer afhankelijk van de vraag of de erflater bij testament een regeling over de rente heeft getroffen. Bij de waardering van de vordering van de kinderen wordt wel rekening gehouden met de rente. Heeft de erflater niets bepaald, dan moet de vordering worden gewaardeerd alsof het een renteloze vordering betreft…

Verder lezen