Fiscale aspecten van het Stabiliteitsprogramma 2012 van 26 april jl.


Op 26 april jongstleden heeft het demissionaire kabinet met partijen uit de oppositie overeenstemming bereikt over het Stabiliteitsprogramma. Het programma bevat ook een aantal fiscale maatregelen relevant voor de vastgoedpraktijk. De exacte inhoud van de maatregelen is nog niet bekend. Mogelijk dat de maatregelen na de verkiezingen op 12 september aanstaande weer kunnen worden aangepast.

  • Het algemene btw-tarief wordt in oktober 2012 met twee procent verhoogd naar 21%. Het lage tarief (6%) wordt niet gewijzigd.

  • De overdrachtsbelasting op woningen wordt verlaagd naar 2%. Hiermee wordt de tijdelijke maatregel omgezet in een definitieve maatregel.

  • Vanaf januari 2013 moeten nieuwe hypotheken in verband met de eigen woning gedurende de looptijd in dertig jaar volledig en ten minste annuïtair worden afgelost om in aanmerking te komen voor hypotheekrenteaftrek. Om de risico’s van hoge hypotheekschulden verder te beperken, wordt de Loan-to-Value ratio geleidelijk beperkt tot 100%. Uit de stukken wordt niet duidelijk wat precies wordt bedoeld met ‘nieuwe hypotheken’. De regelgeving zal hieromtrent moeten worden afgewacht.

Concept Stabiliteitsprogramma Nederland, op 26 april 2012 door de minister van Financiën gezonden aan de Eerste en Tweede kamer

Verder lezen
Terug naar overzicht