Fiscale aspecten van letteraandelen (1999.23.3234)


De auteur bespreekt de fiscale aspecten van letteraandelen, in het bijzonder de conversie van gewone aandelen in preferente aandelen (23 pagina's). Onder bepaalde voorwaarden kan de conversie fiscaal geruisloos plaatsvinden; er is dan geen vervreemding van een aanmerkelijk belang (de overdracht van de gewone aandelen aan de vennootschap) gevolgd door uitgifte van nieuwe (preferente) aandelen (FBN 1998, nr 37). Deze voorwaarden worden besproken en bekritiseerd.

Vervolgens worden methoden uiteengezet die voorkomen dat dotatie aan een dividendreserve tot heffing bij de aandeelhouders…

Verder lezen