Fiscale behandeling lijfrenten bedongen bij overdracht van onderneming (1999.09.3085)


De Hoge Raad heeft in een arrest van 8 juli 1998 geoordeeld dat ook voor de stakingswinst die is behaald met de overgang van een pand naar privé een lijfrente kan worden bedongen bij de eigen BV indien die overgang plaatsvindt in verband met de overdracht van de onderneming (Notafax 1998, nr 155). De staatssecretaris van Financiën kan zich met de uitkomst van dit arrest verenigen. Het besluit van 18 december 1995 (FBN 1996, nr 15) trekt hij daarom in.

In een arrest van 26 augustus 1998 (ND 98.47.3993) heeft de Hoge Raad geoordeeld dat ook het bedrag van de premie voor de stakingslijfrente dat schuldig wordt gebleven, voor aftrek in aanmerking komt. Ook de uitkomst van dit arrest beschouwt de staatssecretaris als een gegeven.

V-N 1999, blz. 869

Ministerie van Financiën; 26 januari 1999; nr 98/3111

Verder lezen