Fiscale behandeling van vervreemdingsbeding in te wijzigen Pachtwet (1995.3149)


De Tweede Kamer is akkoord met het voorstel tot wijziging van de Pachtwet. Daarin is een vervreemdingsbeding opgenomen op grond waarvan de gewezen pachter, die eigenaar is geworden, een deel van de verkoopopbrengst van de grond moet afstaan aan de gewezen verpachter indien de hij deze grond binnen 10 jaar na verkrijging verkoopt.

Volgens Remie valt de fiscale schade van deze maatregel mee; de ex-pachter brengt de betaling aan de ex-verpachter in mindering op zijn pachtersvoordeel en bij de ex-verpachter blijft de vergoeding onbelast…

Verder lezen