Fiscale duidelijkheid over borgstelling door dga (2012.12.3002)


X is directeur en tevens 50% middellijk aandeelhouder van C BV. X stelt zich in 2004 voor een bedrag van € 500.000 borg jegens de bank voor de schulden van C BV. In februari 2006 wordt X door de bank formeel als borg aangesproken. In november 2006 betaalt Y hiertoe € 33.500 aan de bank. In geschil is vanaf welk tijdstip de terbeschikkingstellingsregeling (art. 3.92 Wet IB 2001) geldt. Dit is van belang voor het antwoord op de vraag in…

Verder lezen
Terug naar overzicht