Fiscale eenheid ondanks te late levering


Een fiscale eenheid voor de vennootschapsbelasting is slechts mogelijk wanneer de moedermaatschappij bij aanvang van het boekjaar in het 'bezit' is van alle (ten minste 99%) aandelen in de dochtermaatschappij (artikel 15 Wet Vpb). Wordt bij het begin van het boekjaar niet aan deze bezitseis voldaan, dan kan pas met ingang van het volgende boekjaar een fiscale eenheid worden gevormd. Onder 'bezit' van de aandelen valt volgens de staatssecretaris van Financiën de economische plus de juridische eigendom. In het onderhavige geval volgt de Hoge…

Verder lezen