Fiscale en civiele aspecten van kapitaalvermindering aandelen (2001.46.3300)


In 2000 is een eenmanszaak met commerciële herwaardering geruisloos ingebracht in een BV. Het is de bedoeling om het aandelenkapitaal na drie jaar te verminderen tot ƒ 40.000. Op welke manier kan dit plaatsvinden indien onvoldoende middelen aanwezig zijn?

Op grond van de negende standaardvoorwaarde bij de geruisloze inbreng van art. 18 Wet IB 1964 mag binnen drie jaar na de inbreng van de onderneming geen aandelenkapitaal worden terugbetaald. Na drie jaar kan de terugbetaling onbelast geschieden, mits wordt voldaan aan de voorwaarden van art. …

Verder lezen