Fiscale gevolgen omzetting van directe naar indirecte aandelenbelangen (1999.26.3270)


Blokland gaat in zijn artikel in op de fiscale (on)mogelijkheden voor het geval een aandeelhouder alle onmiddellijk gehouden aandelen in een werkmaatschappij wil omzetten in een middellijk aandelenbelang. De eerste optie is dat de aandeelhouder een holding opricht waaraan vervolgens de aandelen in de werkmaatschappij worden verkocht. In dat geval is hij a.b.-belasting verschuldigd. Zou niet verkoop maar inbreng in de holding plaatsvinden, dan zou de a.b.-claim wellicht kunnen worden doorgeschoven op grond van de aandelenfusiefaciliteit (art. 20f…

Verder lezen