Fiscale gevolgen van het vererven van een onderneming (1999.38.3370)


De vererving van ondernemingsvermogen (IB-onderneming of a.b.-aandelen) heeft naast successierechtelijke gevolgen ook consequenties voor de inkomstenbelasting. De auteur zet verschillende scenario's uiteen.

Door het overlijden van een IB-ondernemer wordt de onderneming voor de inkomstenbelasting geacht te zijn gestaakt. De erfgenamen dienen af te rekenen over de stille reserves, de fiscale reserves, de goodwill en de FOR. Als de erfgenamen besluiten de onderneming voort te zetten, kunnen zij de belastingclaim doorschuiven (art. 15 lid 3…

Verder lezen