Fiscale gevolgen vergoedingsrechten voor de eigenwoningregeling (2012.32.3003)


De auteur bespreekt gevolgen van de op 1 januari 2012 in werking getreden Wet aanpassing gemeenschap van goederen. Onder het oude recht gold voor vergoedingsrechten het nominale stelsel, tenzij een nominale vergoeding naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid naar maatschappelijke normen onaanvaardbaar was. In het huidige art. 1:87 BW wordt voor vergoedingsrechten uitgegaan van de beleggingsleer. Dit heeft tot gevolg dat wanneer echtgenoten ook privévermogen hebben, bijdragen tussen de vermogens niet meer alleen worden vergoed voor het nominale bedrag, maar ook rekening kan worden gehouden met…

Verder lezen
Terug naar overzicht