Fiscale ontwijking bij onroerend goed wordt aangepakt


Onder deze kop verscheen op 11 april jl. een bericht in de Volkskrant.

Wellicht ook voor u niet nieuw, maar wij menen er goed aan te doen in Notafax vast te leggen dat bedoelde reparatie van de overdrachtsbelasting een serieuze zaak is.

Gedoeld wordt op twee constructies die Financiën wil bestrijden.

Allereerst is dat de ontwijking van de toepassing van artikel 4 WBR door de zogenoemde 'dubbeldekker' (of dubbelstructuur). De gelijkstelling van aandelen in onroerend goed-BV's met de onroerende zaken zelf wordt voorkomen…

Verder lezen