Fiscale oudedagsreserve wordt aangepast


De staatssecretaris van Financiën heeft voorgesteld de oudedagsreserve aan te passen. De fiscale oudedagsreserve (FOR) is een faciliteit die ondernemers in de gelegenheid stelt om ten laste van de winst een voorziening op te bouwen ten behoeve van hun oudedag zonder onttrekking van financiële middelen uit hun onderneming.

De dotatie aan de FOR wordt 12% van de winst met een maximum van ƒ20.192. Er mag niet worden gedoteerd indien en voor zover dit tot gevolg zou hebben dat de FOR uitstijgt boven het ondernemingsvermogen.

De dotatie…

Verder lezen